Sint-Maartenschool   Hombeek; een school voor het leven....
Welkom Inschrijvingen
 Sint-Maartenschool  Sint.maartenschool@telenet.be
 Hombekerkouter 18
  2811    Hombeek
  Tel: 015/415533
Dagindeling
Pedagogisch project
Verkeersveiligheid
Wie is wie? Directie
Leerkrachten
Schoolbestuur
Ouderraad
Schoolraad
Scholengemeenschap
CLB
Info Afspraken
Schoolreglement-infobrochure
Geneesmiddelen
Schoolverzekering
Rapporten
Oudercontact
zittenblijven
pesten   en pestactieplan
Kalender evenementen en vrije dagen
Foto's foto's van alle klassen
Links kleuterschool
lagere school
klasgebonden websites
onderwijs en opvoeding
educatieve software
contact email en telefoon
leerkrachten leerkachtenhoekje